Camgymeriadau Llawfeddygol

Ar ryw adeg yn ein bywydau, bydd angen rhyw fath o lawdriniaeth ar lawer ohonom, ac rydym yn rhoi llawer o ffydd yn nwylo’r ymarferwyr meddygol dan sylw y byddant yn ofalus er mwyn cyflawni’r canlyniad a ddymunir. Fodd bynnag, mae pethau yn mynd o chwith weithiau, a gall hyn arwain at ofid difrifol, poen a dioddefaint, caledi ariannol a phroblemau seicolegol.

Pan eich bod yn wynebu’r amgylchiadau hyn, mae’n hanfodol eich bod yn cyfarwyddo cyfreithiwr sydd â’r profiad iawn i allu eich cynrychioli.
 
Mae gan y Tîm yng Nghyfreithwyr JCP brofiad helaeth o ymdrin â’r math hwn o hawliadau, a byddem yn fodlon iawn siarad â chi ynglŷn â hawliad posibl yn ein cyfarfod cyntaf rhad ac am ddim.

 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile