Camgymeriadau Fferyllol

Ar ryw adeg yn ein bywydau, bydd angen rhyw fath o feddyginiaeth ar bob un ohonom, ac rydym ni’n rhoi llawer o ffydd yn y Fferyllydd yr ydym ni’n rhoi ein presgripsiwn iddo, gan dderbyn y bag y mae’n ei roi i ni yn ddigwestiwn, a defnyddio’r feddyginiaeth yn unol â’r cyfarwyddiadau.

Yn anffodus, mae Fferyllwyr weithiau yn gwneud camgymeriad, naill ai drwy roi’r dos anghywir, y feddyginiaeth anghywir neu hyd yn oed roi meddyginiaeth sydd ar gyfer rhywun arall. Gall y math hwn o gamgymeriad achosi problemau sylweddol i’r sawl sy’n cymryd y feddyginiaeth, ac os yw hyn wedi digwydd i chi, gallech fod yn gymwys i gael iawndal.
 
Rydym ni yng Nghyfreithwyr JCP wedi bod yn llwyddiannus wrth ymdrin â hawliadau fferyllol o’r fath, a bydd ein profiad yn y maes hwn yn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau i ymdrin â hawliad o’r fath ar eich rhan chi.

 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile