Camgymeriadau Fferyllol

Ar ryw adeg yn ein bywydau, bydd angen rhyw fath o feddyginiaeth ar bob un ohonom, ac rydym ni’n rhoi llawer o ffydd yn y Fferyllydd yr ydym ni’n rhoi ein presgripsiwn iddo, gan dderbyn y bag y mae’n ei roi i ni yn ddigwestiwn, a defnyddio’r feddyginiaeth yn unol â’r cyfarwyddiadau.

Yn anffodus, mae Fferyllwyr weithiau yn gwneud camgymeriad, naill ai drwy roi’r dos anghywir, y feddyginiaeth anghywir neu hyd yn oed roi meddyginiaeth sydd ar gyfer rhywun arall. Gall y math hwn o gamgymeriad achosi problemau sylweddol i’r sawl sy’n cymryd y feddyginiaeth, ac os yw hyn wedi digwydd i chi, gallech fod yn gymwys i gael iawndal.
 
Rydym ni yng Nghyfreithwyr JCP wedi bod yn llwyddiannus wrth ymdrin â hawliadau fferyllol o’r fath, a bydd ein profiad yn y maes hwn yn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau i ymdrin â hawliad o’r fath ar eich rhan chi.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile