Dallineb ac Anaf i'r Llygad

Mae colli golwg mewn un neu’r ddau lygad, neu anaf i’r llygad, yn ddigwyddiad brawychus sy’n gallu newid bywydau pobl. Os ydych chi’n credu bod unrhyw anaf neu golli golwg wedi digwydd oherwydd esgeuluster ymarferydd iechyd, mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor gan arbenigwr.

Gall dallineb ac anaf i’r llygad achosi colledion ariannol a’r posibilrwydd o fod angen gofal yn y dyfodol. Er na allwn wneud gwyrthiau, gallwn eich cynorthwyo i geisio cael eich bywyd yn ôl i drefn.
 
Pan eich bod yn wynebu’r amgylchiadau hyn, mae’n hollbwysig eich bod yn cysylltu â Chyfreithiwr arbenigol sydd â phrofiad o ymdrin â hawliadau o’r fath er mwyn sicrhau bod gennych rywun sy’n gallu ymchwilio’n briodol i’r mater ar eich rhan.
 

Mae gan y tîm esgeuluster meddygol yn JCP gyfoeth o brofiad yn y maes hwn, sy’n golygu y gallwn ystyried eich achos gan ddefnyddio’r sgil a’r arbenigedd proffesiynol sy’n ofynnol ar gyfer materion mor gymhleth.

"Rwy’n hynod ddiolchgar i Mr Keith Thomas am gytuno i ymladd fy hawliad anodd, pan nad oedd unrhyw un arall yn fodlon gwneud hynny."

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile