Camddiagnosis ac Oedi

Mae pob un ohonom wedi clywed am y digwyddiadau anffodus hynny pan fo rhywun wedi cael diagnosis anghywir, neu ddioddef oedi cyn cael diagnosis, a arweiniodd at anaf mwy difrifol na fyddai wedi digwydd fel arall.

Gall amgylchiadau o’r fath achosi gofid difrifol, caledi ariannol, a phoen a dioddefaint, ac mae’n hanfodol eich bod yn cyfarwyddo cyfreithiwr sydd â’r profiad iawn i allu eich cynrychioli.
 
Mae gennym brofiad helaeth o ymdrin â’r math hwn o hawliadau, gan gynnwys oedi cyn canfod canser, neu ddiagnosis anghywir o glefyd neu anaf, gan arwain at gael triniaeth neu lawdriniaeth ddiangen arall ac ati. Golyga ein profiad eang ym maes Esgeuluster Meddygol ein bod yn aml wedi ymchwilio i achosion tebyg, gan sicrhau bod gennym yr wybodaeth a’r sgiliau i allu ystyried yr holl ffeithiau mewn modd proffesiynol a gofalgar.
 
Os ydych chi’n credu bod posibilrwydd eich bod yn gymwys ar gyfer hawliad, cysylltwch ag aelod o’r tîm nawr, a byddem yn fodlon iawn ymweld â chi yn eich cartref neu yn yr ysbyty, neu gwrdd â chi yn ein swyddfeydd – pa un bynnag sydd fwyaf cyfleus i chi. Cofiwch fod y cyfarfod cyntaf yn rhad ac am ddim beth bynnag, felly nid oes gennych unrhyw beth i’w golli.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile