Anaf gastroberfeddol

Mae llawdriniaeth gastroberfeddol fel arfer yn cyfeirio at lawdriniaeth sy’n canolbwyntio ar rannau uwch y llwybr treuliad, h.y. yr oesoffagws, y stumog, y coluddyn bach, y colon, y pancreas a’r afu.

Fel sy’n wir am bob math o lawdriniaeth, mae peth risg ynghlwm, ond ceir achlysuron pan fo llawfeddyg yn gwneud camgymeriad, gan achosi poen ac anaf, sydd hefyd yn arwain at golledion ariannol a’r posibilrwydd o fod angen gofal yn y dyfodol.
 
Pan eich bod yn wynebu’r amgylchiadau hyn, mae’n hollbwysig eich bod yn cysylltu â Chyfreithiwr arbenigol sydd â phrofiad o ymdrin â hawliadau o’r fath er mwyn sicrhau bod gennych rywun sy’n gallu ymchwilio’n briodol i’r mater ar eich rhan.
 
Mae gan y tîm esgeuluster meddygol yng Nghyfreithwyr JCP amrywiaeth eang o brofiad yn y maes hwn, sy’n golygu y gallwn edrych ar eich achos gan ddefnyddio’r sgil a’r arbenigedd proffesiynol sy’n ofynnol mewn materion a all weithiau fod yn gymhleth iawn.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile