Hawliadau Llawfeddygaeth Gosmetig

Ym mhobman o’n cwmpas y dyddiau hyn, mewn cylchgronau, mewn erthyglau papur newydd, ac ar y teledu, fe welwn hysbysebion yn cynnig llawdriniaeth gosmetig. Pa un a ydym ni’n awyddus i gael triniaeth i dynnu rhywfaint oddi ar y bol, newid siâp y trwyn neu dynhau croen yr wyneb, cawn ein denu gan yr hysbysebion hyn yn aml, yn ein hawydd i edrych yn well.

Er bod llawdriniaeth o’r fath yn llwyddiannus i lawer o bobl, mae rhai sy’n siomedig iawn â’r canlyniadau, naill ai oherwydd bod rhywbeth wedi mynd o chwith ac efallai fod mwy o greithiau na’r disgwyl, neu oherwydd bod y Llawfeddyg wedi gwneud rhywbeth nad oeddem yn dymuno iddo gael ei wneud. Gall hon fod yn sefyllfa hynod ofidus, ac yn un yr ydym ni wedi talu amdani yn ariannol ac yn emosiynol.

"Roedd yr achos dan sylw yn gymhleth ac yn peri’r fath ofid fel fy mod i’n amau na fyddwn i wedi gallu ei oddef i’r diwedd heblaw am y modd cyfeillgar ac empathig ond hynod broffesiynol yr ymdriniodd Matthew Owen â phob agwedd ar yr achos."

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile