Trychiadau

Mae colli braich neu goes neu unrhyw ran o’n corff yn ddigwyddiad sy’n newid bywyd. Os ydych chi’n credu bod trychiad wedi ei achosi oherwydd esgeuluster ymarferydd iechyd, mae’n bwysig eich bod yn ceisio cyngor gan arbenigwr.

Gall trychiad arwain at golledion ariannol ac at angen posibl am ofal yn y dyfodol. Er na allwn wneud gwyrthiau, fe allwn eich cynorthwyo i gael eich bywyd yn ôl i drefn ar ôl trychiad pan mai rhywun arall oedd ar fai. 
 
Pan eich bod yn wynebu’r amgylchiadau hyn, mae’n hollbwysig eich bod yn cysylltu â Chyfreithiwr arbenigol sydd â phrofiad o ymdrin â hawliadau o’r fath er mwyn sicrhau bod gennych rywun sy’n gallu ymchwilio’n briodol i’r mater ar eich rhan.
 
Mae gan y tîm esgeuluster meddygol yn JCP gyfoeth o brofiad yn y maes hwn, sy’n golygu y gallwn ystyried eich achos gan ddefnyddio’r sgil a’r arbenigedd proffesiynol sy’n ofynnol ar gyfer materion mor gymhleth.

 

"Roedd y cymorth a’r wybodaeth a gefais gan Matthew Owen tra y bu’n gweithredu ar fy rhan yn fy hawliad esgeuluster meddygol yn ardderchog."

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile