Cyfreithwyr i Newid Eich Enw

Yn aml, gellir newid eich enw, mewn sefyllfa syml, heb gymorth Cyfreithiwr. Mae canllaw defnyddiol ar gael yma. Mae hwn yn rhoi’r holl ganllawiau a’r gwaith papur y mae eu hangen i newid enw ar gyfer oedolion a phlant. Mae hefyd yn rhoi canllaw cam wrth gam ar sut i newid enw eich hun a beth yw’r ffioedd perthnasol os y caiff ei gofrestru yn y llys.

Gellir hefyd llunio gweithred newid enw i blant o dan 16 oed os yw’r ddau riant biolegol (ac unrhyw un arall â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn) yn fodlon cydsynio i hyn yn ysgrifenedig. Dylid dilyn cyngor penodol gan unrhyw asiantaeth y mae angen i chi gysylltu â hi i roi gwybod iddi am newid enw oherwydd efallai y bydd ganddi ei gofynion penodol ei hun – er enghraifft, efallai y bydd rhai asiantaethau’n mynnu bod gweithred newid enw’r plentyn yn cael ei chofrestru yn y llys. Gan y gall rhain fod yn fwy cymhleth na Gweithred Newid Enw oedolyn, ni allwn gynnig pris sefydlog sy’n cwmpasu pob senario. Bydd costau’n dechrau ar £200 +TAW a byddwn yn rhoi dyfynbris cywir i chi wedi'i deilwra i'ch amgylchiadau ar ddechrau eich mater i'ch galluogi i gyllidebu'n effeithiol.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile