Cyfreithwyr Newid Enw

Gall newid eich enw ymddangos yn ddigon syml ond gall y broses beri rhwystredigaeth pe na wneir yn iawn. Yn JCP rydym wedi helpu llawer o bobl i newid eu henw yn gyfreithiol trwy baratoi dogfen gyfreithiol syml o’r enw Gweithred Newid Enw. Os ydych yn bwriadu newid eich enw, gallwn baratoi gweithred newid enw ar eich cyfer a ddylai gael ei derbyn yn yr holl sefydliadau mawr, fel eich banc, y Swyddfa Basbort a'r DVLA.

Ein ffi sefydlog ar gyfer paratoi Gweithred Newid Enw i Oedolyn yw £150 a TAW.

Gellir hefyd llunio gweithred newid enw i blant o dan 18 oed ar yr amod bod y ddau riant biolegol (ac unrhyw un arall â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn) yn fodlon cydsynio i hyn yn ysgrifenedig. Gan fod y rhain yn fwy cymhleth na Gweithred Newid Enw oedolyn, ni allwn gynnig ffi sefydlog sy’n cwmpasu pob senario. Pan fyddwch yn gwneud ymholiad byddwn yn gallu rhoi dyfynbris cywir wedi’i deilwra i’ch amgylchiadau arbennig chi. Bydd costau yn dechrau ar £150 +VAT ar gyfer sefyllfaoedd syml.

 

 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile