Cyfreithwyr Cytundebau Cyn Priodi a Chytundebau Cyd-fyw

Pan eich bod yn cychwyn ar eich bywyd gyda’ch gilydd fel pâr, nid yw cynllunio rhag ofn i bethau fynd o chwith ar ôl eich seremoni briodas neu bartneriaeth sifil yn ymddangos fel y ffordd fwyaf rhamantus o gychwyn ar eich taith. Gall cofnodi eich bwriadau ar y cychwyn hybu perthynas hapusach ac arbed llawer o straen a gofid os aiff pethau o chwith.
 
Cytundebau Cyn Priodi
 
Mae gennym brofiad mewn paratoi Cytundebau Cyn Priodi a Chytundebau Rhag-gofrestru y gallai’r Llys roi ystyriaeth iddynt pe byddai perthynas yn chwalu. Gallwn gynnig cyngor cynhwysfawr ar y ffordd orau o ddiogelu eich sefyllfa a gallwn gyfeirio eich partner i’r cyfeiriad iawn i gael cyngor cyfreithiol annibynnol.
 
Cyd-fyw
 
Caiff y term ‘priod o dan y gyfraith gyffredin’ ei ddefnyddio’n helaeth i ddisgrifio’r rhai sy’n cyd-fyw, ac mae wedi arwain at y camargraff fod gan bobl sy’n byw gyda’i gilydd hawliau tebyg i’r rhai hynny sydd wedi priodi. Mae llawer o bobl yn mynd at eu cyfreithiwr i gael cyngor am eu hawliau fel ‘priod o dan y gyfraith gyffredin’, heb sylweddoli nad yw eu sefyllfa wedi ei diogelu gan y gyfraith. Efallai y byddwch yn dymuno ystyried trefnu cytundeb cyd-fyw gyda’ch partner er mwyn nodi eich bwriad o’r cychwyn cyntaf.
 
Gallwn ni eich cynghori a pharatoi cytundeb a allai osgoi'r angen am achos llys pe byddai’r berthynas yn chwalu.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • Naomi Headley
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol Israddedig - Esgeuluster Meddygol
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile