Cyfreithwyr Cytundebau Cyd-fyw

Mae’r penderfyniad i fyw gyda’ch gilydd yn achlysur pwysig, ond efallai y byddwch yn awyddus i reoli beth fydd yn digwydd yn ariannol pe byddai eich perthynas yn dod i ben.

Gall Cytundebau Cyd-fyw eich helpu i gyflawni hyn ac maen nhw’n boblogaidd ymhlith y rhai sy’n mynd i berthynas pan fo gan y naill neu’r llall asedau sylweddol eisoes megis tŷ neu gynilion helaeth, a phan fo plant yn berthnasol ac yr hoffech ddiogelu eu budd.
 
Rydym yn gallu cynnig datrysiad personol a phenodol i ymdrin ag unrhyw sefyllfa unigryw y gallech fod ynddi, gan gynnwys eiddo, asedau ac ymrwymiadau eraill. Mae gan ein harbenigwr flynyddoedd lawer o brofiad yn y maes.
 
Y Gofynion Cyfreithiol ar gyfer Cytundebau Cyd-fyw:
 
• Mae’n rhaid i’ch partner fod yn fodlon derbyn cyngor cyfreithiol annibynnol.
• Mae’n rhaid i chi a’ch partner fod yn fodlon datgelu eich sefyllfa ariannol yn llawn i’ch gilydd.
• Mae’n rhaid i’r ddau ohonoch gytuno ar gynnwys y ddogfen.
• Mae’n rhaid i’r cytundeb fod yn deg ac ni ddylid dwyn pwysau ar y naill ochr na’r llall i’w dderbyn.
• Dylech ystyried pa un a ydych chi’n bwriadu cael plant yn y dyfodol gan y gallai hynny effeithio ar ba un a fydd y cytundeb yn cael ei gadarnhau.
• Dylech fod yn ymwybodol na fydd Cytundeb Cyd-fyw yn gyfreithiol rwymol o reidrwydd, er bod glynu at y gofynion uchod yn cynyddu’r siawns iddo gael ei gadarnhau gan y llys yn y dyfodol. 
 
Cysylltwch â’n Tîm cyfeillgar heddiw er mwyn gweld os gallwn ni fod o gymorth.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile