Ysgariad pan eich Bod yn Byw Dramor

Nid yw’r ffaith eich bod yn byw dramor yn eich gwahardd rhag cael cynnal eich achos ysgariad o dan gyfreithiau Cymru a Lloegr. Os ydych chi’n dod o dan un o’r categorïau a grybwyllir yn ein Canllawiau Preswylio cewch gynnal eich achos Ysgariad trwy Lysoedd Cymru a Lloegr.

Cyhyd â’ch bod chi a’ch priod yn cytuno y dylech gael ysgariad a bod eich priod yn mynd i gydweithredu, ni ddylai fod angen i chi roi troed mewn llys barn, sy’n golygu y gallwch gynnal eich achos o’r wlad yr ydych yn byw ynddi ar hyn o bryd, ac y gallwch ddewis un o’n dewisiadau ysgariad rhwydd am bris sefydlog. 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile