Apwyntiad Cyntaf Ar Gyfer Cael Cyngor

Rydym ni yn JCP yn deall ei fod yn anodd gwybod yn union pa wasanaethau sydd angen arnoch o’ch Cyfreithiwr Teulu, felly rydym yn cynnig pris penodol gostyngedig o £150 gyda TAW am y cyfarfod cyntaf.

Yn y modd yma cewch gyfle i gael 45 munud gydag arbenigwr a fedr rhoi arweiniad o safon ar sut y medrwch fynd yn eich blaen. Gallwch ddefnyddio’r amser i ofyn i ni edrych ar unrhyw ddogfennau sydd angen edrych drostynt, ac, er enghraifft, gofyn cyngor ar weithredoedd eich priod neu bartner ynglŷn ag ysgariad, materion yn ymwneud â phlant neu faterion ariannol.

Gallwn gynnal y cyfarfod hwn yn ein swyddfa neu dros y ffôn, pa bynnag opsiwn sy’n addas i chi. Ein horiau agor arferol yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 a 5 ond rydym yn hapus i fod yn hyblyg ac addasu i’ch gofynion a’ch trefniadau gwaith chi.

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile