Cyfreithwyr Anghydfodau Cyd-fyw

Mae gan ein Tîm Cyfraith Teulu flynyddoedd lawer o brofiad o ymdrin ag anghydfodau rhwng rhai sy’n cyd-fyw, pan fo perthynas wedi dod i ben a phan nad oes priodas na phartneriaeth sifil i’w diddymu. Rydym ni’n deall eich hawliau mewn perthynas â’ch gilydd.

Ceir camdybiaeth gyffredin eich bod yn briod yng ngolwg cyfraith gwlad a bod gennych rai hawliau yn erbyn eich partner os ydych chi wedi byw gyda’ch partner am nifer benodol o flynyddoedd. O dan y gyfraith, nid oes y fath beth â “phriod cyfraith gwlad” yn bodoli ac os yw’ch perthynas yn mynd ar chwâl ni allwch ddibynnu ar y ddeddfwriaeth briodasol sy’n galluogi parau priod i hawlio oddi ar ei gilydd.
 
Os ydych chi’n byw gyda’ch partner a bod eich perthynas yn dod i ben, mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor cyfreithiol ynglŷn â’r hyn y gallwch ei hawlio. Mae’n bur debyg y byddwch eisiau gwybod beth fydd yn digwydd i’r tŷ yr ydych wedi bod yn byw ynddo a bydd gennych gwestiynau am eich asedau eraill. Efallai fod gennych blant gyda’ch gilydd a bod gennych gwestiynau ynglŷn â gyda phwy y byddant yn byw a beth fydd yn digwydd pe byddai anghydfod ynglŷn â hynny.
 
Weithiau, y mater mwyaf dryslyd yw eich sefyllfa gyfreithiol fel rhywun sy’n cyd-fyw. Yn JCP rydym yn cynnig cyfarfod cyntaf am bris sefydlog er mwyn i chi allu deall eich hawliau a’r camau y gallwch eu cymryd i ddatrys y sefyllfa.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile