Cyfreithwyr Cyfraith Plant

Mae gan yr arbenigwyr yn ein tîm Cyfraith Teulu brofiad helaeth o ymdrin â materion sy’n ymwneud â phlant ac maen nhw’n gwneud hynny mewn modd teimladwy. Gwyddom y gallai hyn yn aml achosi adeg gymhleth yn eich bywyd a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau’r straen y gall hynny ei achosi a helpu i leihau’r effaith a gaiff ar eich plant.

Pan fo priodas neu berthynas yn dod i ben, un o’r prif bryderon yw beth fydd yn digwydd i’r plant. Hefyd, efallai na fydd cytundeb llafar rhyngoch chi a'ch cyn-bartner yn gweithio mor dda ag a ragwelwyd ar y cychwyn. Mae materion sy’n ymwneud â phlant yn gymhleth ac yn emosiynol, pan fo dau riant yn ceisio dod i drefniant sydd â’r effaith leiaf bosibl ar fywyd y plant.
 
Gallai materion sy’n ymwneud â phlant gynnwys:-
 
• Cyfrifoldeb Rhiant
• Trefniadau Byw a Chyswllt
• Newid Enw
• Hawliau Mam-gu a Tad-cu
• Herwgydio
 
Weithiau, yr agwedd fwyaf cymhleth ar faterion plant yw eich sefyllfa gyfreithiol fel rhiant, mam-gu neu dad-cu, neu warchodwr. Yn JCP rydym yn cynnig cyfarfod cyntaf am bris sefydlog er mwyn eich galluogi i gadarnhau eich hawliau a deall y camau y gallwch eu cymryd i ddatrys y sefyllfa. Cysylltwch ag aelod o’r tîm i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile