Ymwahanu a Phlant

Rydym yn sylweddoli bod plant yn un o’r elfennau mwyaf sensitif sy’n gysylltiedig ag ymwahanu. Os ydych chi yn y broses o ysgaru, byddwn yn rhoi ystyriaeth i’r effaith debygol y bydd eich penderfyniadau yn ei chael ar eich plant, a gallwn gynnig cyngor i chi ar faterion yn ymwneud â chynhaliaeth plant, a chyswllt a phreswylio, ac ar sut y gall datrysiad materion ariannol gael ei effeithio gan yr angen i ymorol am y plant.

Rydym ni’n awyddus i sicrhau na fydd plant yn dioddef o ganlyniad i ysgariad neu berthynas yn chwalu. Pan fo hynny’n addas, gallwn eich cyfeirio at wasanaeth cyfryngu fel y gallwch chi a’ch priod neu bartner drafod unrhyw faterion â pherson annibynnol gyda’r gobaith o ddod i gytundeb ac osgoi achos Llys.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile