Hawliadau Iawndal Anaf i'r Ymennydd

Bydd anaf difrifol i'r pen yn ddieithriad yn cael effaith sy'n newid bywyd ar y goroeswr a'r rhai o'i amgylch. Ni all arian newid hynny ond gall iawndal helpu i wneud bywyd ar ôl anaf ychydig yn haws i chi a'ch teulu.

Mae gan ein tîm arbenigol yn JCP brofiad o gynorthwyo ein cleientiaid sydd wedi cael anaf i'r ymennydd a achoswyd mewn ystod eang o amgylchiadau trasig. Mae'r rhain yn cynnwys damweiniau yn y gwaith, damweiniau ar y ffyrdd, llithriadau a chwympiadau ac esgeuluster meddygol.

Mae dechrau’r broses o hawlio iawndal yn frawychus ond mae ein cyfreithwyr anaf i'r ymennydd profiadol yma i gymryd y straen yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae gan lawer o bobl yswiriant treuliau cyfreithiol (sy'n aml yn gysylltiedig ag yswiriant cartref) ond os nad yw hwn ar gael gallwn edrych ar gyllid ar y sail na fydd cost i chi os na fyddwn ni’n ennill yr achos i chi. Mewn rhan fwyaf o fathau o ymgyfreitha mae cost yn rhwystr ond ar gyfer hawliadau anaf personol nid yw ac ni ddylai fod eich prif bryder.

Mae ymgynghoriad cychwynnol am ddim ac nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch i'n cyfarwyddo na bwrw ymlaen â’r hawliad. Mewn hawliad anaf trychinebus gallem fod yn gweithio gyda chi am flynyddoedd lawer ac felly mae perthnasoedd personol yn bwysig iawn. Mae'n hanfodol eich bod yn gyfforddus â JCP a gyda'n cyfreithwyr.

I gael ymgynghoriad cychwynnol am ddim cysylltwch â ni yma, siaradwch â'n tîm sgwrsio byw neu cysylltwch ag aelod o'n Tîm Anaf i'r Ymennydd Arbenigol yn Ne Cymru isod.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Chris Davies
   • 01792 525474
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Rhys Evans
   • Rhys Evans
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Practis Gwledig
   • 02920 379568
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Ruth Dalling
   • 01792 525421
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Beth Evans
   • Beth Evans
   • Cynorthwy-ydd Cyfreithiol - Eiddo Preswyl
   • 01348 871 041
   • View profile
 • Zoe Fletcher
   • Zoe Fletcher
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyfraith Gorfforaethol a Masnachol
   • 02920 391912
   • View profile
 • Naomi Headley
   • Naomi Headley
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol Israddedig - Esgeuluster Meddygol
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Luke Leonard
   • 01792 525406
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Gemma Weston
   • 017925 25425
   • View profile