Hawliadau Iawndal Anafiadau i'r Asgwrn Cefn

Mae effaith anafiadau i'r asgwrn cefn yn aml iawn yn newid bywydau. Ni all arian newid hyn, ond gall iawndal helpu i wneud bywyd ar ôl anaf ychydig yn haws i chi a'ch teulu.

Mae gan ein tîm arbenigol yn JCP brofiad o gynorthwyo ein cleientiaid ag anafiadau i'r asgwrn cefn a achosir gan ystod eang o amgylchiadau trawmatig. Mae'r rhain yn cynnwys damweiniau yn y gwaith, damweiniau traffig, llithriadau a chwympiadau ac esgeuluster meddygol.

Gall ymgymryd â hawlio iawndal fod yn eithaf brawychus ond mae ein cyfreithwyr profiadol ym maes anafiadau i’r asgwrn cefn yma i gymryd y straen yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae gan lawer o bobl yswiriant costau cyfreithiol (sy'n aml yn gysylltiedig ag yswiriant cartref). Os nad yw hwn ar gael gallwn edrych ar gyllid "dim ennill/dim ffi" i chi. Ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o ymgyfreitha, mae cost yn rhwystr ond nid yw’n rhwystr ar gyfer hawliadau anaf personol ac ni ddylech bryderu ynghylch hyn.

Mae'r ymgynghoriad cyntaf am ddim ac nid oes rheidrwydd arnoch i'n cyfarwyddo, nac i fwrw ymlaen â'r hawliad. Mewn achos hawliad anaf trychinebus, efallai y byddwn yn gweithio gyda chi am flynyddoedd lawer ac felly mae perthnasoedd personol i gyd yn bwysig ac mae'n hanfodol eich bod yn gyfforddus yn gweithio gyda JCP a'n cyfreithwyr.

Rydym yn falch iawn o fod yn aelodau o Gymdeithas Anafiadau i'r Asgwrn Cefn a ni yw'r unig aelodau sydd â swyddfeydd yng ngorllewin Cymru. Mae Cyfreithwyr JCP wedi gweithio gyda’r Gymdeithas Anafiadau i’r Asgwrn Cefn ers blynyddoedd lawer ac rydym wedi gweld yn uniongyrchol y gwaith pwysig iawn y maen nhw’n ei wneud i gynorthwyo pobl ag anafiadau i'r asgwrn cefn, a all newid bywydau, i fyw bywydau cyflawn.

I drefnu ymgynghoriad cychwynnol am ddim cysylltwch â ni yma, siaradwch â'n tîm sgwrsio byw, neu cysylltwch ag aelod o'n tîm arbenigol Anafiadau i’r Asgwrn Cefn De Cymru isod.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile