Chris Davies
   • Chris Davies
   • Ymgynghorydd a Phennaeth Gofal Iechyd
  • Contact

   • 01792 525474
   • View vcard
  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Chris Davies

Ymgynghorydd a Phennaeth Gofal Iechyd

Mae Chris yn dysgu Cymraeg. Mae Chris yn arbenigwr ym maes Cyfraith Gofal Iechyd ac Eiddo Masnachol yn bennaf, ac mae ganddo brofiad sylweddol o weithredu ar ran deintyddion a fferyllwyr wrth brynu a gwerthu practisau ledled Cymru a Lloegr. Ochr yn ochr â hyn, mae Chris hefyd yn gweithredu ar ran optegwyr, meddygon teulu a chyllidwyr sy’n rhoi benthyg arian ar gyfer prosiectau gofal iechyd.

Mae Chris yn aelod hirsefydlog o NASDAL (Cymdeithas Genedlaethol Cyfrifwyr a Chyfreithwyr Deintyddol) ac yn ei chadeirio. Mae wedi defnyddio ei gysylltiadau, ei arbenigedd a’i brofiad i ddatblygu portffolio mawr o gleientiaid deintyddol, fferyllol a gofal iechyd eraill ledled Cymru a Lloegr. Mae ei dîm yn JCP yn helpu i ddod o hyd i’r datrysiadau cyfreithiol cywir ar gyfer perchnogion a phrynwyr practisau. Mae gan Chris a’r tîm gysylltiadau da gyda chyfrifwyr deintyddol, asiantau a chyllidwyr ac maent yn gweithio gyda nhw i geisio sicrhau’r canlyniad gorau i’r cleientiaid. Mae profiad Chris yn golygu ei fod yn deall y materion sy’n wynebu ymarferwyr gofal iechyd ac mae JCP yn ystyried bod ei wybodaeth gyfreithiol am y sector hwn heb ei hail yng Nghymru.

Mae Chris wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau arwain yn JCP, gan ddefnyddio ei brofiad i ddatblygu timau gyda diddordebau eiddo a gofal iechyd yn llwyddiannus.

Chris yw Llywydd diwethaf Cymdeithas Cyfreithwyr Abertawe ac mae ef wedi cael ei sylw am faterion sy’n ymwneud â gofal iechyd yn rhifyn 2023 y Legal 500.

Yn ei amser hamdden, mae Chris yn hyfforddwr rygbi ac yn golffiwr brwd.