Cyfreithwyr Anaf Personol

Mae cwmni Cyfreithwyr JCP yn cael ei gydnabod fel un o gwmnïau cyfreithwyr mwyaf blaenllaw Cymru ar gyfer damweiniau ac anaf personol. Yn ogystal â hawliadau llai fel y rhai ar gyfer mân ddamweiniau ar y ffyrdd, rydym hefyd yn arbenigo mewn anafiadau trychinebus gan gynnwys anafiadau i'r pen ac anafiadau i'r asgwrn cefn.

Pwy Sy'n Talu Fy Ffioedd? 

Yn ein cyfarfod cyntaf sy’n rhad ac am ddim, byddwn yn trafod y gwahanol ffyrdd y gellid talu eich costau cyfreithiol. Fel arfer, gallwn eich cynrychioli ar y sail na fydd cost i chi os na fyddwn ni’n ennill yr achos.

Pa mor gyflym y mae angen i mi weithredu?

Mae terfynau amser llym yn berthnasol os ydych yn dymuno mynd ag achos  anaf personol ymhellach. Felly dylech gysylltu â ni ar unwaith.

Mae gennym unigolion yn y tîm sy'n aelodau o Banel Anaf Personol Cymdeithas y Gyfraith, Y Gymdeithas Anafiadau i’r Asgwrn Cefn, Panel Cyfreithwyr Headway, Y Gymdeithas Cyfreithwyr Anaf Personol a'r Gymdeithas Cyfreithwyr Damweiniau ar y Ffyrdd. Pwy bynnag o’n Tîm Anaf Personol y byddwch yn ei gyfarwyddo, bydd yn eich cynrychioli gyda’r arbenigedd a'r cydymdeimlad yr ydych yn eu haeddu.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile