• Beth Evans
   • Cynorthwyydd Cymorth Busnes
  • Contact

   • 01348 871 041
   • View vcard
  • Address

    • 01348 871 041

  Beth Evans

  Cynorthwyydd Cymorth Busnes

  Cychwynnodd Beth gyda JCP fel Prentis yn ein swyddfa yn Abergwaun ym mis Medi 2016, ac yn awr mae’n Ysgrifenyddes Gyfreithiol dan Hyfforddiant yn cefnogi sawl adran o fewn y busnes. Mae ganddi lawer o amrywiaeth yn ei rôl ac mae Beth hefyd yn mwynhau rheoli’r dderbynfa yn y swyddfa yn Abergwaun, a chael cymaint o brofiad ag sy’n bosib.

  Wedi llwyddo yn ei Lefelau A Saesneg a TGCh a chael profiad o weithio yn “The Cabinet Office”, penderfynodd ehangu ei chymwysterau gan lwyddo yn ei NVQ lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes.

  Mae Beth yn rhugl yn y Gymraeg.

  Y tu allan i’r gwaith mae Beth yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu, ei chariad a’i ffrindiau, siopa a chael anturiaethau ar y llwybrau arfordirol, y coetiroedd a’r traethau syfrdanol sydd gan Sir Benfro i’w cynnig.