TG ac E-fasnach

Mae lledaeniad masnachu electronig wedi creu cyfres helaeth o gyfreithiau newydd, sy’n llywodraethu cytundebau o bell a masnachu ar y we gyda busnesau a defnyddwyr. Mae’r rhan fwyaf o fusnesau heddiw yn dibynnu ar dechnoleg gwybodaeth megis meddalwedd cyfrifiadurol.

Dylai pob busnes sicrhau bod ei weithgareddau ar y we (yn amrywio o wefan “taflen wybodaeth” i wefan ryngweithiol ar gyfer masnachu) yn cydymffurfio â chyfreithiau newydd, a’r hen gyfreithiau hirsefydlog sy’n diogelu nodau masnachu, a hawlfraint mewn gosodiad, logo, lluniau a thestun  Ni ddylai enw parth dorri nodau masnachu sydd eisoes mewn bodolaeth. Bydd busnesau doeth yn sicrhau bod eu defnydd o feddalwedd wedi ei nodi mewn contractau clir.
 
Mae gennym brofiad o bob math o drafodiadau TG ac E-fasnach. Rydym hefyd yn darparu “Gwasanaeth Ysgrow” lle cedwir cod ffynhonnell meddalwedd i alluogi defnyddiwr i gynnal meddalwedd hanfodol o dan amgylchiadau pan nad yw’r perchennog bellach yn gallu gwneud hynny.

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile