Rachel Morris
   • Rachel Morris
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cynlluniau Oes
  • Contact

   • 01267 248886
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Sycamore Lodge
   • Stryd Hamilton
   • Abergwaun
   • Sir Benfro
   • SA65 9HL
   • 01348 873 671
   • 01348 874 048

Rachel Morris

Cyfreithiwr Cyswllt - Cynlluniau Oes

Mae Rachel yn Gyfreithiwr Cyswllt o fewn ein tîm Cynlluniau Oes. Mae’n ymgymryd ag ystod o faterion gan gynnwys Ewyllysiau, Atwrneiaethau Arhosol a gweinyddu ystadau.

Graddiodd Rachel o Brifysgol Caerdydd yn 2012, gyda gradd 2.1 ag anrhydedd yn y Gyfraith. Aeth ymlaen i ddatblygu sgiliau eang fel paragyfreithwraig wrth weithio am flwyddyn yng Nghaerdydd i gwmni cyfreithiol o’r 500 uchaf, cyn cymryd amser i deithio’r byd.

Dychwelodd Rachel i Brifysgol Caerdydd yn 2014 i gwblhau Cwrs Ymarfer y Gyfraith tra hefyd yn gweithio fel gwirfoddolwr yn cynnig cyngor am ddim i aelodau o’r gymuned.

Y tu allan i’r gwaith mae Rachel yn mwynhau seiclo, cerdded ei chi a threulio amser gyda ffrindiau a theulu.

Mae Rachel yn rhugl yn y Gymraeg.