Malcolm Thomas MBE
   • Malcolm Thomas MBE
   • Rheolwr Cleientiaid Gwledig
  • Contact

   • 07837 109 599
   • View vcard
  • Department

  • Address

    • 07837 109 599

  Malcolm Thomas MBE

  Rheolwr Cleientiaid Gwledig

  Caeth Malcolm ei anrhydeddu yn ddiweddar gydag MBE fel cydnabyddiaeth o’i wasanaeth i ddiwydiant amaethyddol Cymru, ac hefyd fe’i wnaed yn Aelod Cyswllt o Gymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn 2015.

  Bu Malcolm gynt yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes, Aelodaeth a Rhanbarthau’r NFU yng Nghymru a Lloegr; yn Bennaeth Polisi ac Adnoddau/Dirprwy Gyfarwyddwr NFU Cymru; a Phennaeth Cyfadran Amaethyddol a Pholisi Nwyddau Ewropeaidd yn y Swyddfa Gymreig.

  Mae Malcolm hefyd yn Aelod am Oes o’r Clwb Ffermwyr Ifanc, ac wedi cynrychioli’r NFU ar sawl Pwyllgor Dethol yn y Tŷ Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.

  Rôl Malcolm yn bennaf yw rheoli a datblygu ein sylfaen o gleientiaid gwledig, gan gynnwys bod yn gyswllt gyda’r NFU a Chynllun Cymorth Cyfreithiol yr NFU, gan mai JCP yw cwmni panel y cynllun dros Dde Cymru.

  Wedi gweithio yn y sector dros sawl blwyddyn, mae gan Malcolm wybodaeth bersonol o’r heriau mae’r sector yn ei wynebu.

  Mae Malcolm hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd RABI (Royal Agricultural Benevolent Institution).