Uno â Glamorgan Law

Ym mis Ebrill 2017 unodd Glamorgan Law â Chyfreithwyr JCP

Mae Glamorgan Law a Chyfreithwyr JCP yn rhannu'r un ethos o ran gwasanaeth i gleientiaid a byddwn yn parhau i fodloni anghenion cleientiaid Glamorgan Law.
 
Trosglwyddodd 8 Partner a 50 o staff Glamorgan Law i JCP, a daeth yr Uwch Bartneriaid Peter Davies a Richard Beech yn Berchnogion Busnes yn JCP.
 
Mae’r berthynas â chleientiaid a’r rhifau ffôn cyswllt wedi aros yr un fath. I gysylltu â chyn-aelod o staff Glamorgan Law cysylltwch â:
 
Caerffili: 029 2086 0628
Caerdydd: 029 2022 5472
Y Bont-faen: 01446 771742
Pontypridd: 01443 408455
 
Neu anfonwch neges e-bost at law@jcpsolicitors.co.uk
 
Cyn uno â Chyfreithwyr JCP, sefydlwyd Glamorgan Law yn 2010 yn dilyn uno sawl cwmni cyfreithiol arbenigol ledled de Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys:-  Peter Davies, Beech and Co, Larby Williams, James and Bulteel, Anthony Jewell and Co, Davies Sully Wilkins, Charles, Crookes & Jones, Freed & Co a swyddfa Gaskell & Walker yn y Bont-faen. Mae’r casgliad unigryw hwn o sgiliau a phrofiad wedi creu sylfaen wybodaeth enfawr sydd bellach yn rhan o un o’r *prif 200 cwmni cyfreithiol yn y DU.
 
*Amcanestyniad wedi ei seilio ar feini prawf rhestr 200 uchaf “Lawyer Magazine” 2016.