Cyfraith Ceffylau

Rheolir y byd ceffylau gan gyfres helaeth o ddeddfwriaeth a chyfraith achos megis Deddf Anifeiliaid 1971, Deddf Lles Anifeiliaid 2006, Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009 a Rheoliadau Cerbydau Ffordd (Adeiladwaith a Defnydd) 2006 sy’n rheoli’r cyfrifoldebau, y gofal, y defnydd a’r cludiant ar gyfer ceffylau.

Mae llawer o beryglon, ac os byddwch yn gweithredu’n groes i’r system reoleiddio hon, gall gwybodaeth fanwl a chynhwysfawr y Tîm Practis Gwledig fod o gymorth i chi. 
 
Rydym ni hefyd yn arbenigo mewn anghydfodau yn ymwneud â cheffylau, ac mae gwasanaeth datrys anghydfodau ar gael i ymdrin ag unrhyw broblemau sydd wedi codi wrth werthu neu brynu ceffyl (gan gynnwys prynu a gwerthu dros y ffin), adennill dyledion, esgeulustod milfeddyg, ac atebolrwydd o dan Ddeddf Anifeiliaid 1971.

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile