Cytundebau Partneriaeth

Mae’r rhan fwyaf o fusnesau ffermio yn dueddol o ddefnyddio cytundebau anffurfiol ar lafar, ond mae hon yn strategaeth beryglus. Er enghraifft, os nad oes gennych gytundeb partneriaeth ysgrifenedig, mae’n bosibl i unrhyw bartner ddod â’r bartneriaeth i ben ar unrhyw bryd. Gall hyn achosi anawsterau ymarferol enfawr o ran rhewi cyfrifon banc a rheoli da byw.

Dylai pob busnes ffermio ystyried:

 1. Sut i leihau atebolrwydd treth;
 2. Sut i reoli dyledion busnes;
 3. Rhwyddineb gweithredu’r busnes;
 4. Hyblygrwydd pe byddai amcanion neu aelodau’r busnes yn newid;
 5. Pwy sy’n gyfrifol am reoli;
 6. Lleihau costau;
 7. Cynllunio ar gyfer y dyfodol; a
 8. Budd gorau pob parti sydd ynghlwm â’r busnes.

Un o’r ystyriaethau pwysicaf ddylai fod pwy sydd berchen ar yr asedau a’u gwerth cymharol, a beth sy’n digwydd pan fo’r bartneriaeth yn dod i ben. Mae’n rhwydd anghofio ystyried sut y byddech yn dod â chytundeb i ben pan eich bod yn teimlo’n gadarnhaol am y sefyllfa ar hyn o bryd. Gall cyfreithwyr Practis Gwledig JCP gynghori ar y strwythur mwyaf addas i’ch busnes, a rhoi cymorth i baratoi’r dogfennau cyfreithiol angenrheidiol.

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile