Cytundebau Cyfranddalwyr

Nid oes gan rai cwmnïau cyfyngedig gytundeb cyfranddalwyr, er gwaethaf y buddion a gallai hynny eu darparu.

Mae’n gytundeb tebyg i gytundeb partneriaeth, a bydd yn manylu ar sut y caiff anghydfodau eu datrys, unrhyw drefniadau contract ar gyfer y busnes, rheolaeth a goruchwyliaeth y cwmni, manylion cyfraniadau ariannol i’r busnes, a manylion sut y bydd perchnogaeth a hawliau pleidleisio cyfranddalwyr yn gweithio. Gall y cytundeb cyfranddalwyr felly fod yn werthfawr i’r busnes o ran gallu cyfeirio ato yn y dyfodol, ac rydym ni ym Mhractis Gwledig JCP yn deall y gallai fod materion penodol y mae angen ymdrin â nhw mewn cytundeb sy’n cynrychioli cyfranddalwyr cwmni cyfyngedig ffermio.

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Llinos Jones
   • 01267 248883
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01267 248 989
   • View profile