Cytundebau Rhannu Ffermio

Mae Cytundebau Rhannu Ffermio yn gweithredu pan fo dau barti yn ffermio’r un tir ar y cyd. Fel arfer byddant yn cynnwys perchennog neu denant tir fferm yn cytuno ar gontract â ffermwr sy’n gweithio.

Mater i’r partïon yw manylion y contract rhannu ffermio ond yn aml mae’n cynnwys y tirfeddiannwr yn darparu tir ac adeiladau fferm, offer gosodedig a pheiriannau, y gwaith cynnal a chadw mawr ar yr adeiladau, a’i arbenigedd, tra bod y ffermwr sy’n gweithio yn darparu llafur, peiriannau maes a pheiriannau symudol, a’i arbenigedd. Rhennir costau eraill fel prynu hadau, gwrtaith a bwyd anifeiliaid.

Os oes unrhyw fenter da byw yn bodoli caiff perchnogaeth yr anifeiliaid ei rannu ar y sail bod pob parti yn berchen ar ran o bob anifail, bod pob parti yn cael ei wobrwyo â rhan o gynnyrch y fferm y mae ef neu hi yn rhydd i’w werthu fel y mae’n dymuno, ac mae pob parti yn llunio ei gyfrifon ei hun ac yn gyfrifol am ei drethi a’i ffurflenni TAW ei hun.

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile