033 3320 8440

Cyfreithwyr Esgeuluster Meddygol

Er bod yn rhaid i ni ymddiried yn y rhai sy’n darparu gofal iechyd i ni, yn anffodus, gall pethau fynd o chwith. Mewn rhai achosion gall y niwed a achosir o ganlyniad i hyn gael effaith drychinebus arnom ni a’n hanwyliaid am weddill ein hoes.

Ers 1980, rydym ni wedi bod ar flaen y gad yn y maes arbenigedd hwn, ac wedi cynnal nifer o achosion cenedlaethol blaenllaw.
 
Mae gan ein tîm arbenigedd arbennig mewn hawliadau niwed gwaethaf, gan gynnwys niwed ar enedigaeth ac anaf i’r ymennydd, yn ogystal ag achosion yn ymwneud â niwed i linyn y cefn, damweiniau angheuol, trychiadau, a niwed i’r bibell gastroberfeddol.
 
Nid aelodau o’r cyhoedd yn unig sydd yn dod atom, ond cawn ein hargymell  gan gyfreithwyr eraill yn aml. Mae’r cyfreithwyr hyn yn cydnabod ein harbenigedd yn y maes ac yn awyddus i’w cleientiaid gael y cyfle gorau i lwyddo mewn amgylchiadau sy’n gallu peri cryn ofid.
 
Gennym ni mae’r tîm arbenigol mwyaf yn ne-orllewin Cymru, a chawn ein cydnabod fel un o’r Timau Esgeuluster Meddygol mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Mae gan y tîm aelodaeth o Banel Esgeuluster Meddygol Cymdeithas y Gyfraith; Fforwm Niwed i’r Ymennydd y DU; Panel Anaf Personol Cymdeithas y Gyfraith, ac rydym ni ar restr cyfreithwyr cymeradwy Headway.
 
Gall dioddef damwain feddygol beri ofn a gofid, ond rydym yn eich annog i gysylltu â ni i gael sgwrs yn rhad ac am ddim, heb unrhyw ymrwymiad, gydag un o’n cyfreithwyr arbenigol, a fydd yn ymdrin â’ch achos gyda’r gofal a’r ystyriaeth yr ydych chi’n eu haeddu.

 

"Yr unig addewid a wnaeth Matthew oedd y byddai’n gwneud ei orau – ac fe wnaeth hynny yn rhagorol. Rwy’n fodlon iawn ar yr hyn a wnaeth."

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Llinos Jones
   • 01267 248883
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01792 525 450
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01267 248 989
   • View profile