Tir Comin

Mae tir comin, a'r hawliau a roddir i ddefnyddwyr, yn parhau i fod yn bwysig iawn i'r diwydiant amaeth yng Nghymru a Lloegr. Mae llawer o ffermwyr yn dibynnu ar gael defnyddio eu hawliau tir comin i bori, ac mae defnydd o’r fath yn hanfodol i ddiogelu’r tirlun tir comin ar gyfer y dyfodol.

Mae'r Tîm Practis Gwledig wedi datblygu arbenigedd ynglŷn â thir comin dros flynyddoedd lawer. Rydym yn cynorthwyo i gofrestru hawliau tir comin a gallwn gynghori ar unrhyw fater sy’n codi ynglŷn â’r defnydd o dir comin.

Rydym yn cynrychioli sawl cymdeithas cominwyr, ac wedi eu cynorthwyo i baratoi dogfennau cyfreithiol i sefydlu eu cymdeithasau, a byddwn yn cynghori ar amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â hawliau tir comin, y defnydd o dir comin, y Cynllun Taliad Sengl Sylfaenol, ac yng Nghymru wrth gwrs, y cynllun Glastir newydd a’r elfen tir comin sydd ynddo.

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile