Materion ariannol

Mae gennym ni yn JCP brofiad helaeth o ymdrin â materion ariannol pan fo perthynas yn chwalu. Rydym yn gwybod y gall hwn fod yn gyfnod anodd a heriol a byddwn yn defnyddio ein holl wybodaeth a chysylltiadau arbenigol i sicrhau eich bod yn y sefyllfa ariannol orau wrth i berthynas ddod i ben.

Rydym ni bob amser yn awgrymu y dylid ymdrin ag achosion ariannol yn rhan o’r broses ysgaru, neu bydd unrhyw hawliau sydd gennych yn erbyn eich gilydd yn aros yn agored, hyd yn oed pan fydd yr ysgariad yn derfynol. Byddwn bob amser yn awgrymu eich bod chi a'ch priod yn datgelu eich sefyllfa ariannol yn llawn i'ch gilydd ac awgrymwn eich bod yn darparu dogfennau i ategu hyn cyn dechrau ar y trafodaethau.
 
Gallwn eich cynorthwyo trwy’r broses o ddatgelu a thrafod a rhoi cyngor i chi ar setliad ariannol rhesymol.
 
Gallwn hefyd eich cynorthwyo gyda’r agweddau gweithdrefnol o weithredu materion ariannol ar ôl i chi a’ch cynbartner ddod i gytundeb. Er enghraifft, gallwn drefnu i eiddo gael ei drosglwyddo o enwau ar y cyd i enw unigol un parti a gallwn drefnu bod Gorchymyn Rhannu Pensiwn yn cael ei weithredu. Gallwn hyd yn oed drefnu i chi siarad â Chynghorydd Ariannol Annibynnol ynglŷn â’r dewisiadau ariannol sydd ar gael i chi.
 
Gallwn hefyd gynnig Gorchymyn Cydsynio am bris sefydlog pan fo’r ddwy ochr eisoes wedi dod i gytundeb ynglŷn â materion ariannol.

 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Llinos Jones
   • 01267 248883
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01267 248 989
   • View profile