Canllawiau Preswylio

A oes rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru neu yn Lloegr er mwyn gallu cael ysgariad yma?

 • A yw cartref parhaol y ddau ohonoch yng Nghymru/Lloegr?
 • A yw cartref parhaol eich priod yng Nghymru/Lloegr?
 • A oedd cartref parhaol diwethaf y ddau ohonoch yng Nghymru/Lloegr ac a oes un ohonoch yn dal i fyw yno?
 • A ydych chi’n byw yng Nghymru/Lloegr ac wedi bod yn byw yno am o leiaf blwyddyn?
 • A yw eich domisil yng Nghymru/Lloegr ac a yw wedi bod am o leiaf 6 mis?
 • A yw’r ddau ohonoch â’ch domisil yng Nghymru/Lloegr ond nad oes yr un ohonoch yn byw yno mewn gwirionedd? 
Os gallwch chi roi ateb cadarnhaol i o leiaf un o’r cwestiynau uchod yna dylai llysoedd Cymru a Lloegr allu ymdrin â’ch ysgariad.
 
Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu mai llysoedd Cymru a Lloegr yw’r lleoliad gorau ar gyfer eich ysgariad ac os oes elfen dramor i’ch achos fe’ch argymhellir i gysylltu â chyfreithiwr.
 
Mae pennu domisil yn fater o gyfraith. Os nad ydych yn siŵr a ydych chi’n bodloni un o’r uchod ai peidio fe’ch argymhellir i gysylltu â chyfreithiwr.
 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile