Cyfreithwyr Cyfryngu Teuluol

Mae pennaeth yr adran, Sali Jackson-Thomas yn brofiadol ym mhob agwedd ar gyfraith teulu, ac mae’r tîm wedi bod yn weithgar wrth ddatblygu ffyrdd newydd o ymdrin â chytundebau partneriaeth a chyd-fyw.

Gwasanaeth yw Cyfryngu Teuluol i gynorthwyo parau sy’n gwahanu neu’n ysgaru i ddatrys anghydfodau er mwyn iddynt allu paratoi ar gyfer dyfodol ar wahân. Mae’r broses yn golygu bod y ddau barti yn eistedd i lawr gyda chyfryngwr hyfforddedig i gytuno ar y trefniadau ariannol a’r trefniadau ar gyfer eu plant, gyda’r nod o leihau gwrthdaro a gofid, ac yn aml y costau uchel sydd ynghlwm ag achosion llys.
 
Dilynodd Sali hyfforddiant Cyfryngu ym 1996 gyda’r Athro John Haynes PhD, a adnabuwyd fel y prif awdurdod ar ddulliau amgen o ddatrys anghydfod. Mae Sali hefyd yn aelod o’r Cyngor Cyfryngu Teuluol ac yn Gyfryngwr Datrys Anghydfodau.

 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile