Anafiadau i Asgwrn y Cefn

Mae anafiadau i asgwrn y cefn yn newid bywydau. Yn ogystal â’r boen, y straen a’r anabledd, gall y goblygiadau ariannol fod yn ddifrifol. Mae’n golygu bod cartref y teulu yn dioddef y golled o gyflog, ac mae cael gafael ar yr arian angenrheidiol i addasu cerbydau a thai yn gallu bod bron yn amhosibl.

Er na allwn ddadwneud effeithiau anaf i asgwrn y cefn, bydd ein cymorth a’n cefnogaeth yn eich helpu i wynebu’r heriau ariannol sydd o’ch blaen.
 
Gall y materion sy’n ymwneud â hawlio iawndal oherwydd anaf i asgwrn y cefn fod yn gymhleth iawn, ac felly mae’n bwysig cael y cyngor proffesiynol cywir gan gyfreithwyr sydd â phrofiad o ymdrin ag anafiadau i asgwrn y cefn, ac sy’n gallu helpu i sicrhau taliadau dros dro a therapi addas.
 
Rydym wedi ein rhestru ar Gynllun Cyfreithwyr Cymeradwy y Gymdeithas Anafiadau i’r Cefn, ac mae ein cyfarwyddwr, Claire Goldsworthy, wedi dilyn cwrs hyfforddiant arbennig a drefnwyd gan y Gymdeithas.
 
Os byddwch yn ein cyfarwyddo ar gyfer anaf i asgwrn y cefn, mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn tra ein bod yn ceisio sicrhau'r canlyniad gorau posibl i chi. Rydym ni, fel yr ydych chithau, yn deall nad ffawdelw yw iawndal, ond ffordd o alluogi ein cleientiaid i fyw bywyd mor llawn â phosibl ar ôl eu damwain.

 

"Unwaith eto hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad o’ch cymorth. Tan i chi ymgymryd â’m hachos nid oedd unrhyw un yn fy nghymryd o ddifrif."

  • Rebecca Goldsworthy
      • 02920 379569
      • View profile
  • Llio Preece
      • 02920 379 560
      • View profile
  • Huw Roffe
      • 02920 379568
      • View profile
  • Matthew Owen
      • 01792 529 683
      • View profile
  • Arwel Davies
      • 01348 871 013
      • View profile
  • Meinir Davies
      • 01792 529 666
      • View profile
  • Peter Davies
      • 02920 379 566
      • View profile
  • Betsan Powell
      • 01792 529 644
      • View profile
  • Alice Dearden Cobbett
      • 01792 525 463
      • View profile
  • Shan Evans
      • Shan Evans
      • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
      • 02920 379562
      • View profile
  • Elinor Laidlaw
      • 01792 529 698
      • View profile
  • Ian Rees
      • Ian Rees
      • Cyfreithiwr Cyswllt - Anaf Personol
      • 01792 529 641
      • View profile
  • Owain Davies
      • 01792 529 682
      • View profile
  • Amy Glover
      • 01792 525 427
      • View profile
  • Myria Griffiths
      • 01267 266 949
      • View profile
  • Rhian Jervis
      • 01792 525 422
      • View profile
  • Llinos Jones
      • 01267 248883
      • View profile
  • Sharon Jones
      • 01267 248 890
      • View profile
  • Angela Killa
      • 01267 248893
      • View profile
  • Delyth Morris
      • 01267 266 941
      • View profile
  • Rachel Morris
      • 01267 248886
      • View profile
  • Rachel Powell
      • 01267 248 887
      • View profile
  • Eleri Roebuck
      • 01267 248 984
      • View profile
  • Rebecca Seldon
      • 01446 776137
      • View profile
  • Malcolm Thomas MBE
      • 07837 109 599
      • View profile
  • Georgia Williams
      • 01792 529 656
      • View profile
  • Jean Williams
      • 01267 248 891
      • View profile
  • Jonathan Williams
      • 01267 248 989
      • View profile