Lansio Gwefan Gymraeg

Mae’n bleser gan gwmni Cyfreithwyr JCP gyflwyno ei wefan Gymraeg newydd, sydd ar gael yn http://www.jcpsolicitors.cymru/.

Ar y wefan, bydd ymwelwyr yn gallu gweld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ryngweithio â’r cwmni yn Gymraeg, a chaiff y wefan ei diweddaru’n rheolaidd â gwybodaeth ddefnyddiol am bynciau yn ymwneud â’r gyfraith i gefnogi cleientiaid y cwmni cyfreithiol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr a Chydlynydd y Gymraeg yng Nghyfreithwyr JCP, Meinir Davies: “Rydym ni wrth ein boddau o fod yn lansio ein gwefan Gymraeg newydd. Mae 20 y cant o’n cydweithwyr yma yng Nghyfreithwyr JCP yn siarad Cymraeg ac mae cyfathrebu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod ar gael i’n cleientiaid, pan eu bod yn dewis gwneud hynny, ers blynyddoedd.

“Bu’n ganolog i ethos JCP erioed ein bod yn rhan annatod o’r cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu, ac mae’r gallu i gyfathrebu â’n cleientiaid yn yr iaith y maen nhw fwyaf cartrefol ynddi yn rhan allweddol o’r ymagwedd honno.”