Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
  • Contact

   • 02920 379562
   • View vcard
  • Address

    • 02920 379562

  Shan Evans

  Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol

  Mae gan Shan ystod eang o brofiad ymgyfreitha ac yn arbenigo mewn Cyfraith Cyflogaeth, gan gynghori cyflogwyr a gweithwyr cyflogedig fel ei gilydd.

  Mae Shan wedi llwyddo ar ran ei chleientiaid wrth gymryd achosion o ddiswyddo annheg, gwahaniaethu ar sail anabledd ac aflonyddu rhywiol, ymysg achosion eraill, gan hefyd rhoi cyngor i gyflogwyr sy’n ystyried diswyddo neu sydd angen cyngor ar faterion cyflogaeth gyffredinol. Mae’n cynghori ar Gytundebau Setlo yn aml.
  Ymunodd Shan â JCP ym mis Ebrill 2017, wedi uniad y ddau fusnes. Cyn hynny roedd Shan yn aelod hirdymor o Glamorgan Law ers 2005.
  Yn ei hamser hamdden mae Shan ym mwynhau marchogaeth a threulio amser gyda’i theulu yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.