Rhiannon Dutt
   • Rhiannon Dutt
   • Cyfreithiwr Cysylltiol - Eiddo Preswyl
  • Contact

   • 02920 379579
   • View vcard
  • Address

    • 02920 379579

  Rhiannon Dutt

  Cyfreithiwr Cysylltiol - Eiddo Preswyl

  Ymunodd Rhiannon â JCP ym mis Ebrill 2019, gan weithio gyda’r Cyfarwyddwr Rebecca Goldsworthy o’n Swyddfa yng Nghaerdydd. Cyn hyn caeth Rhiannon gyfoeth o brofiad mewn Trawsgludo Tai Preswyl gyda chwmni arall yn Ne Cymru, lle y gweithiodd am nifer o flynyddoedd cyn cwblhau ei chontract hyfforddi, a chymhwyso fel cyfreithiwr yn 2015.

  Mae Rhiannon yn brofiadol mewn delio gyda phob agwedd o Drawsgludo Tai Preswyl, gan gynnwys gwerthu, prynu, tai newydd eu hadeiladu, Cymorth i Brynu - Cymru, ail-forgeisi, rhanberchnogaeth a throsglwyddo ecwiti.

  Mae Rhiannon yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i ddelio gyda materion trwy gyfrwng y Gymraeg.

  Yn ei hamser hamdden, mae Rhiannon yn mwynhau canu’r delyn a’r piano, a theithio.