Rebecca Seldon
   • Rebecca Seldon
   • Cyfreithiwr Cyswllt
  • Contact

   • 01446 776137
   • View vcard
  • Department

  • Address

    • 01446 776137

  Rebecca Seldon

  Cyfreithiwr Cyswllt

  Mae Rebecca yn Gyfreithiwr Cyswllt yn ein Tîm Cynlluniau Oes ac yn gweithio o’n swyddfa yn Y Bont-faen. Gwna amrywiaeth o waith ar faterion Cynlluniau Oes gan gynnwys; paratoi Ewyllysiau, Profiant a Gweinyddu Ystadau, a cheisiadau Llys Gwarchod ac Atwrneiaeth Arhosol.

  Darpara Rebecca gyngor clir ac ymarferol i’w chleientiaid. Mae wedi datblygu agwedd rhagweithiol a gweithia gyda’i chleientiaid gan ddarparu gwasanaeth personol sydd wedi ei deilwra.

  Yn raddedig o Goleg Cyfraith Prifysgol Caerdydd, bu Rebecca yn aelod o dîm ymgyfreitha prysur mewn cwmni mawr o Gymru cyn ymuno â JCP yn 2014, lle y cymhwysodd fel cyfreithiwr yn ddiweddarach. Mae Rebecca wedi bod yn aelod o’r Tîm Cynlluniau Oes ers 2019.

  Yn rhugl yn y Gymraeg, gall Rebecca gyfathrebu trwy’r Gymraeg neu’r Saesneg.

  Yn ei hamser sbâr mae’n mwynhau comedi fyw ‘stand-up’, rhedeg a mynd ar wyliau gyda’i theulu.