Rebecca Goldsworthy
   • Rebecca Goldsworthy
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Eiddo Preswyl - De Ddwyrain Cymru
  • Contact

   • 02920 379569
   • View vcard
  • Address

    • 02920 379569

  Rebecca Goldsworthy

  Cyfarwyddwr a Phennaeth Eiddo Preswyl - De Ddwyrain Cymru

  Mae Rebecca yn Gyfarwyddwr ac yn Bennaeth ar Eiddo Preswyl yn Ne Ddwyrain Cymru. Gynt yn Bartner yn Freed & Co, ac yna yn Bartner yn Glamorgan Law, daeth Rebecca yn Gyfarwyddwr gyda JCP pan unon nhw â Glamorgan Law ym mis Ebrill 2017.

  Yn Drawsgludwr Eiddo Preswyl profiadol, ac ymarferydd Cleintiaid Preifat, mae’n gyfrifol am oruchwylio’r holl waith Trawsgludo a wneir yn Ne Ddwyrain Cymru, ac a ddarperir o’n swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerffili, Y Bont-faen a Phontypridd.
   
  Mae Rebecca yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i ddelio gyda materion trwy gyfrwng y Gymraeg.
   
  Mae Rebecca yn mwynhau canu,  ac yn aelod o ddau gôr. Fe edrycha ymlaen at wyliau tramor gyda’i gŵr.