• Nikita Smith
   • Cynorthwyydd Cyfreithiol - Eiddo Preswyl
  • Contact

   • 01446 776133
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Stryd y Cei
   • Caerfyrddin
   • SA31 3JT
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Nikita Smith

Cynorthwyydd Cyfreithiol - Eiddo Preswyl

Ymunodd Nikita â JCP ym mis Medi 2021 yn Gynorthwyydd Cyfreithiol yn ein tîm Trawsgludo Tai Preswyl, ac wedi'i lleoli yn ein swyddfa yn y Bont-faen.

Graddiodd Nikita â gradd Anrhydedd yn y Gyfraith yn 2020 o Brifysgol De Cymru a dewisodd ysgrifennu ei thraethawd hir ar Gyfraith Tir. Mae Nikita wedi gorffen ei Chwrs Ymarfer y Gyfraith yn ddiweddar lle bu'n astudio'r Gyfraith ac Ymarfer ac mae'n aros am ei chanlyniadau. Mae Nikita yn newydd i'r tîm Trawsgludo Tai Preswyl a'i nod yw datblygu ei gyrfa drwy ymgymryd â Chontract Hyfforddi yn JCP yn y dyfodol, gan ganolbwyntio'n benodol ar feysydd cyfreithiol Eiddo Preswyl a Phractis Gwledig.

Mae Nikita yn siarad Cymraeg yn rhugl wedi iddi fynychu ysgol Gynradd ac Uwchradd cyfrwng Cymraeg.

Y tu allan i'r gwaith, mae Nikita wrth ei bodd yng nghefn gwlad ac yn berchen ar ddau geffyl, gan fynd i sioeau a reidiau lleol yn aml.