Myria Griffiths
   • Myria Griffiths
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Eiddo Masnachol
  • Contact

   • 01267 266 949
   • View vcard
  • Department

  • Address

    • 01267 266 949

  Myria Griffiths

  Cyfreithiwr Cyswllt - Eiddo Masnachol

  Mae Myria yn Gyfreithiwr Cyswllt yn y Timoedd Practis Gwledig ac Eiddo Masnachol, gan gynghori ar gyfraith amaethyddol a thirol di-gynnen. Mae Myria yn cynghori ar werthu a phrynu ffermydd a thir amaethyddol, ariannu ac ail ariannu eiddo amaethyddol, cofrestru tir anghofrestredig, hawddfreintiau, tenantiaeth busnes ffarm a chynghori ar a pharatoi pecynnau ar gyfer Arwerthiant a Thendr. Mae gan Myria hefyd brofiad o weithrediadau masnachol a gweithrediadau eiddo preswyl.

  Mae Myria wedi gweithio mewn Practis Preifat ers sawl blwyddyn, wrth weithio cynt i gwmnïau lleol yng Nghaerfyrddin, Morris Roberts ac Ungoed Thomas and King, a chael profiad mewn pob agwedd o Bractis Preifat gan gynnwys Ewyllysiau, Profiant ac Eiddo.

  Tra’n gweithio’n llawn amser a chodi teulu ifanc bu Myria yn astudio yn ei hamser sbâr gan gymhwyso fel Cymrawd Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol, ac yna mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Abertawe, lle cwblhaodd Diploma Graddedig mewn Cyfraith a’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, a chymhwyso fel Cyfreithwraig yn 2014.

  Fel gwraig ffarm mae gan Myria ddiddordeb byw mewn amaeth, ac yn raddedig o Brifysgol Harper Adams lle yr astudiodd Cyfraith Amaethyddol. Mae Myria hefyd yn aelod o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol.

  Yn ei hamser hamdden mae Myria ym mwynhau treulio amser gyda’i gŵr a thri o blant, a helpu ar y fferm deuluol.

  Ymfalchïa Myria yn ei hagwedd cyfeillgar ond proffesiynol gyda chleientiaid ac mae’n rhugl yn y Gymraeg.