Jean Williams
   • Jean Williams
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Cynlluniau Oes
  • Contact

   • 01267 248 891
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Stryd y Cei
   • Caerfyrddin
   • SA31 3JT
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Jean Williams

Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Cynlluniau Oes

Ysgrifenyddes yn y Tîm Cynlluniau Oes yw Jean, yn delio gyda chleientiaid Profiant yn bennaf. Bu’n gweithio am 22 o flynyddoedd fel ysgrifenyddes i Eryl Pritchard, Partner yn Pritchard Edwards, cyn i’r cwmni yna uno â JCP ym mis Hydref 2014. Mae Jean yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i drafod materion gyda chleientiaid drwy gyfrwng y Gymraeg.

Y tu allan i’r gwaith mae Jean yn mwynhau canu a gwrando ar bob math o gerddoriaeth, teithio ac ymweld â’i theulu yn Ynys Môn a Senghennydd, a darganfod Cymru ar yr un pryd. Treulia gweddill ei hamser yn cadw ei gŵr yn hapus!