Gwennan Jones
   • Gwennan Jones
   • Cyfreithiwr Dan Hyfforddiant - Eiddo Masnachol
  • Contact

   • 01267 248898
   • View vcard
  • Address

    • 01267 248898

  Gwennan Jones

  Cyfreithiwr Dan Hyfforddiant - Eiddo Masnachol

  Mae Gwennan yn Gyfreithiwr dan Hyfforddiant yn ei swyddogaeth olaf yn ein tîm Eiddo Masnachol ar hyn o bryd a bydd hi’n ymgymhwyso ym mis Medi 2021. Mae Gwennan wedi cwblhau swyddogaethau yn ein tîm Esgeuluster Meddygol, y tîm Cynllunio Gydol Oes a’n tîm Anghydfodau Cynllunio Gydol Oes.

  Ymunodd Gwen â JCP yn wreiddiol fel myfyriwr israddedig yn gweithio yn y tîm Eiddo Preswyl yn Abertawe am flwyddyn yn rhan o Gynllun Lleoli Israddedigion JCP, cyn gweithio’n rhan-amser yn swyddfa Caerfyrddin yn ystod ei blwyddyn olaf yn y Brifysgol.

  Graddiodd Gwen o Brifysgol Abertawe gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith yn 2018 a chwblhaodd ei Chwrs Ymarfer y Gyfraith a gradd Meistr gyda Rhagoriaeth yn 2019.

  Mae Gwen yn rhugl yn y Gymraeg, ac fe gwblhaodd gyfran o’i hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys ei thraethawd hir ar gyfer ei gradd Meistr. Penodwyd hi yn Drysorydd Is-adran Cyfreithwyr Iau Gorllewin Cymru y llynedd ac mae hi’n mwynhau trefnu digwyddiadau codi arian a rhwydweithio ar ran yr Is-adran.

  Ar wahân i’r gwaith, mae timau chwaraeon niferus ei mab yn cadw Gwen yn brysur ac mae hi’n mwynhau treulio amser yn archwilio arfordir Cymru ac mae hi’n hoff iawn o fwyd!