Connor Massey
   • Connor Massey
   • Cyfreithiwr dan Hyfforddiant
  • Contact

   • 01792 518125
   • View vcard
  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Connor Massey

Cyfreithiwr dan Hyfforddiant

Cychwynnodd Connor ei gontract hyfforddi gyda Chyfreithwyr JCP ym mis Medi 2019 fel rhan o’n Tîm Ymgyfreitha Busnes ac yn awr mae yn ei ail sêt yn ein Tîm Adennill Dyledion ac Atebolrwydd Proffesiynol. Mae Connor hefyd yn aelod o Bwyllgor JLD (Adran Cyfreithwyr Iau) Caerdydd a De Ddwyrain Cymru, sy’n cynorthwyo cyfreithwyr ifanc ar ddechrau eu gyrfa.

Mae Connor yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yr un mor gyffyrddus yn darparu cyngor yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Yn 2020 gwnaeth Connor hyfforddiant i fod yn Ffrind Dementia. Mae Ffrind Dementia yn dysgu mwy am sut beth yw hi i fyw gyda dementia ac yna’n gweithredu ar y ddealltwriaeth yma.

Y tu allan i’r gwaith, mae Connor yn mwynhau teithio ac wedi treulio amser yn Ne Ddwyrain Asia yn dysgu Saesneg i blant. Mae Connor hefyd yn redwr brwd, sydd wedi cymryd rhan yn Hanner Marathon JCP Abertawe a Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd.