• Ceri Noble
   • Cyfreithiwr dan Hyfforddiant - Cynllunio Gydol Oes
  • Contact

   • 01792 525462
   • View vcard
  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Ceri Noble

Cyfreithiwr dan Hyfforddiant - Cynllunio Gydol Oes

Ymunodd Ceri â JCP fel Cyfreithiwr Dan Hyfforddiant yn y Tîm Practis Gwledig ym mis Medi 2018, ar ôl graddio o Brifysgol Abertawe a chwblhau ei Chwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol Y Gyfraith ym Mryste. Mae Ceri nawr wedi symud at y Tîm Cynlluniau Oes, ac yn edrych ymlaen at barhau gyda’i chontract hyfforddi yn JCP.

Mae Ceri hefyd yn rhugl yn y Gymraeg, a chwblhaodd Tystysgrif Sgiliau Iaith gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel rhan o’i hastudiaethau israddedig.

Cyn dechrau fel Cyfreithiwr Dan Hyfforddiant, treuliodd Ceri amser gyda JCP yn gyntaf fel rhan o’i phrofiad gwaith yn ystod blwyddyn olaf ei gradd. Treuliodd amser gyda’r Tîm Practis Gwledig i ddechrau, cyn symud i’r tîm Cefnogi Busnes, lle gwnaeth amrywiaeth o dasgau gan gynnwys gwaith cronfa ddata.

Y tu allan i’r Swyddfa mae Ceri yn chwaraewr rygbi brwd, ac yn chwarae gyda thîm menywod Pontarddulais ar hyn o bryd. Mae gan Ceri hefyd ddiddordeb mewn cerddoriaeth, ac mae’n chwarae mewn band 5-aelod yma yn Abertawe.