Amy Glover
   • Amy Glover
   • Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol
  • Contact

   • 01792 525 427
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Amy Glover

Ysgrifenyddes Gyfreithiol - Gwasanaethau Masnachol

Ysgrifenyddes gyfreithiol yw Amy sy'n rhoi cefnogaeth i Dîm Ymgyfreitha Busnes JCP.

Cychwynnodd Amy fel prentis yn y Tîm Datrys Anghydfodau yn 2010. Cwblhaodd Lefel 2 a 3 mewn Gweinyddiaeth Busnes ac mae’n edrych i ddatblygu ei sgiliau ymhellach.
 
Yn ei hamser sbâr mae Amy yn mwynhau treulio amser gyda ffrindiau a theulu.
 
Mae Amy yn rhugl yn y Gymraeg.