• Alice Dearden Cobbett
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Practis Gwledig
  • Contact

   • 01792 525 463
   • View vcard
  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Alice Dearden Cobbett

Cyfreithiwr Cyswllt - Practis Gwledig

Yn aelod o’r Tîm Practis Gwledig, mae Alice Dearden Cobbett yn siaradwr Cymraeg rhugl o Sir Gâr, ac yn dod â hyfforddiant cadarn a sawl blwyddyn o brofiad o weithio o fewn y diwydiannau rasio a marchogaeth gyda hi. Mae gan Alice brofiad ymarferol o ddisgyblaeth a realiti bywyd gwledig, sydd wir yn ased i’n cleientiaid amaethyddol.

Wedi astudio Cyfraith ac Economi Tir yng Ngholeg y Drindod Caergrawnt, a chwblhau ei hastudiaethau cyfreithiol yn Ysgol Gyfreithiol BPP aeth Alice ymlaen i gael Diploma Ôl-radd mewn Llawdriniad Anifeiliaid. Dibynnodd Alice ar yr arbenigedd yma wrth weithio gyda cheffylau rasio ym Mhrydain a thramor. Nawr yn ôl yng Nghymru, mae ar hyn o bryd yn cychwyn ar fenter fechan ei hun mewn cig eidion a chig oen gyda’r bwriad o barhau i fridio stoc sefydledig ei theulu.
 
Yn ei hamser sbâr, mae gan Alice ddiddordeb cynyddol mewn saethyddiaeth wrth  farchogaeth gan obeithio bod yn ddigon da i gystadlu dros Gymru rhyw ddydd.