Apeliadau PAC am Bris Penodol

Mae gennym brofiad helaeth mewn ymdrin ag anghydfodau sy’n codi o gyfranogiad ffermwyr mewn cynlluniau Polisi Amaethyddol Cyffredin. Rydym yn falch o allu cynnig gwasanaeth pris penodol er mwyn cynorthwyo cleientiaid i ddiogelu cymorthdaliadau o Gynlluniau PAC.

Gall ein tîm arbenigol ymdrin ag unrhyw apêl o dan unrhyw gynllun PAC ac fel aelod o Banel Cyfreithiol yr NFU rydym yn cynnig gostyngiad pris i aelodau Ffermwyr a Thyfwyr yr NFU.

Rydym eisoes wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau dros £1 filiwn i ffermwyr Cymru trwy ein gwasanaeth arbenigol i gleientiaid sy’n anghytuno gyda’u lwfans PAC.

Wrth ddefnyddio ein gwasanaeth ni, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod gennych chi dîm arbenigol, gwybodus a phrofiadol y tu ôl i chi. Byddwn yn datgan yn glir wrthych faint fydd pris y cyngor a gallwn ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg os dymunwch.

Mae’r ystadegau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Asiantaeth Taliadau Gwledig yn dangos y byddai llawer o ffermwyr yn gweithredu ar golled heb yr incwm o’r Cynllun Taliad Sylfaenol. Mae’n hollbwysig felly i amddiffyn y ffynhonnell hanfodol hon o incwm.

Rhestr PrisiauCam 1                  

Cam 2 (os mai ni a weithredodd ar eich rhan yng Ngham 1)

Cam 2
(cleient newydd)

Cleient sy’n aelod o’r NFU

£545 + TAW
+ 7.5% ffi llwyddiant

£995 + TAW
+ 7.5% ffi llwyddiant
£1540 + TAW
+ 7.5% ffi llwyddiant
Cleient nad yw’n aelod o’r NFU£625 + TAW
+ 7.5% ffi llwyddiant
£1300 + TAW
+ 7.5% ffi llwyddiant
£1925 + TAW
+ 7.5% ffi llwyddiant

Mae pris Cam 1 yn cynnwys:

 • Adolygu’r achos
 • Paratoi Apêl Cam 1
 • Unrhyw ohebiaeth rhwng yr adran weinyddol a’r cleient

Mae pris Cam 2 yn cynnwys:

 • Paratoi cais am apêl Cam 2
 • Cwrdd â’r cleient os oes angen
 • Cynrychioli mewn gwrandawiad llafar
 • Unrhyw ohebiaeth rhwng yr adran weinyddol a’r cleient

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile