Lexcel

Dyfernir y marc ansawdd rheoli practis Lexcel dim ond i gwmnïoedd sy’n bodloni’r safonau uchaf o reoli a gofalu am gleientiaid. Mae practis sydd ag achrediad Lexcel yn cael asesiad annibynnol llym bob blwyddyn er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni’r safonau rhagoriaeth gofynnol mewn meysydd fel gofal am gleientiaid, rheoli achosion a rheoli risg.

Gwnaeth Cyfreithwyr JCP gais am y tro cyntaf, a chael achrediad Lexcel ym mis Ionawr 2005, ac mae yn un o ddim ond llond dwrn o bractisiau yng Nghymru sydd wedi llwyddo i gael marc ansawdd Cymdeithas y Gyfraith ar gyfer rheoli practis.
 
Yn wahanol i farciau ansawdd eraill, lluniwyd Lexcel yn benodol ar gyfer y proffesiwn cyfreithiol.
 
Mae llwyddo i gael achrediad Lexcel ar gyfer pob un o’n swyddfeydd yn golygu bod Cyfreithwyr JCP wedi ei gydnabod am gynnig gwasanaeth rhagorol i gleientiaid.
 
Mae ymchwil annibynnol wedi dangos bod y buddiannau i bractisiau sydd ag achrediad Lexcel fel a ganlyn: 
 
• Taliadau yswiriant is
• Rheoli risg yn effeithiol a llai o gwynion
• Gwell gofal am gleientiaid 
• Cydymffurfiad â ‘Gwerth Gorau’ ar gyfer awdurdodau lleol
• Mwy o elw 
• Cydymffurfiad rheoliadol
• Cleientiaid a chyfarwyddiadau newydd
• Rheoli effeithlon
 

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’n Swyddog Risg a Chydymffurfiad.