Priodi Dramor

Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad ac am ddewis priodi dramor.

Os ydych chi a’ch partner yn bwriadu priodi dramor bydd llawer o wledydd yn gofyn i chi dyngu Affidafid neu Ddatganiad Statudol cyn i chi hedfan i’ch cyrchfan o ddewis, er mwyn cadarnhau eich bod yn sengl ac yn rhydd i briodi. Gall eich asiantaeth teithio ddweud wrthych pa un a fydd angen un o’r dogfennau hyn arnoch i briodi yn y lle yr ydych yn dymuno priodi ynddo.
 
Os bydd eich asiantaeth teithio yn dweud wrthych fod angen Affidafid neu Ddatganiad Statudol arnoch, dylai hefyd rhoi esiampl i chi o’r math o ddogfen sy’n dderbyniol yn y wlad yr ydych chi wedi ei dewis. Gallwn ni ddefnyddio’r esiampl honno i baratoi’r ddogfen derfynol ar eich rhan. Dyma ein prisiau:
 
Affidafid un person - £135 + TAW
 
Drych-affidafid - £175 + TAW
 
Os gallwn ni helpu, cysylltwch ag un o aelodau’r tîm.

 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Llinos Jones
   • 01267 248883
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile
 • Jonathan Williams
   • 01267 248 989
   • View profile